štvrtok 6. februára 2014

historická mapa Trenčína HOTOVÁ

historická mapa mesta Trenčín je vytlačená. Finálne sa vyhotovili dve verzie mapy, katastrálne rozdelené rovnako, ide iba o rôzne vizuálno-grafické riešenia. Je vytlačená na mnohých povrchoch, ako obrus, tričko či šatka a rovnako aj na klasickom papierovom médiu, taktiež v rôznych odtieňoch. ďakujem za veľkú pomoc pri tlači pánovi Jánovi(viď foto pri práci)


streda 15. januára 2014

mapa v procese tlačeHistorická mapa Trenčína je práve v procese tlače. Bude ukazovať vývoj celého katastrálneho územia Trenčína v piatich obdobiach. Prvé obdobie zaznamenáva čo existovalo do 19. st., kedy územie mesta bolo v najbližšom okolí Hradu a námestia. Druhé obdobie zaznamenáva územie začiatkom 20. st., do roku 1930, po ňom ďalšie obdobie od 30tych rokov je azda najdôležitejšie pre vývoj mesta, keďže sa v tomto období vybudovali kľúčové časti mesta, ako napríklad Sihoť. Ďalej zaznamenáva obdobie od 1960 po 1990 kde zohrala hlavnú úlohu výstavba panelových bytových domov a v neposlednom rade je v mape zaznamenaný aj súčasný stav mesta, a teda od 90tych rokov až po dnes. V tejto dobe prebiehajú mnohé veľmi dôležité zmeny v meste, ako napríklad odkláňanie železnice či výstavba nového mostu, preto súčasný stav je iba ohraničený líniou pre znázornenie neustále sa meniaceho stavu.